[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์

idolsmiledental

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์

จัดฟันบางนา: ข้อควรปฏิบัติในการใส่รีเทนเนอร์ การสวมใส่รีเทนเนอร์ ถือเป็นเรื่องที่คนที่เคยผ่านการเข้ารับการจัดฟันต้องเผชิญ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาหรือผู้ที่ต้องสวมใส่รีเทนเนอร์จะต้องระมัดระวัง รวมไปถึงจะต้องมีวินัยในการสวมใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในลักษณะที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและยังช่วยให้การเข้ารับการจัดฟัน ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฟัน แต่หลายคนเมื่อเข้ารับการจัดฟันแล้ว ก็ละเลยที่จะสวมใส่รีเทนเนอร์ สวมบ้าง ไม่สวมบ้าง

MORE ...

การจัดฟัน คืออะไร

idolsmiledental

การจัดฟัน คืออะไร

การจัดฟัน คืออะไร การจัดฟัน (Orthodontics) เป็นสาขาหนึ่งทางทันตกรรมเพื่อความงาม (cosmetic dentistry) ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนป้องกันรักษาความผิดปกติของการเรียงฟัน การสบฟัน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับขากรรไกรที่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับใบหน้า เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากฟันเรียงตัวผิดปกติ และหลีกเลี่ยงการเกิดรอยสึกของฟันจากการเรียงฟันหรือการสบฟันที่ไม่เหมาะสม

MORE ...

การจัดฟันแบบทั่วไป และการจัดดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ต่างกันอย่างไร ?

idolsmiledental

การจัดฟันแบบทั่วไป และการจัดดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ต่างกันอย่างไร ?

การจัดฟันแบบทั่วไป และการจัดดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ต่างกันอย่างไร ? กาจัดฟัน คือการแก้ไขปัญหาฟันซ้อน ฟันเก และอีกหลายปัญหาที่ทำให้ฟันไม่เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ซึ่งทำให้เสียบุคลิกภาพได้ การจัดฟันในสมัยนี้มีด้วยกันหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่สภาพของฟันของผู้เข้ารับการรักษา มีปัญหามากน้อยแค่ไหน และทันตแพทย์จะพิจารณาให้เข้ารับการจัดฟันในรูปแบบใดที่จะเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาฟันของผู้เข้ารับการรักษา วันนี้เราจะพามาดูความแตกต่างของการจัดฟันแบบทั่วไปกับ การจัดฟับแบบรวดเร็ว Fastbraces ซึ่งเรียกได้ว่า การจัดฟันของสองรูปแบบนี้ ถือว่าใกล้เคียงกันมาก ในเรื่องของเครื่องมือการจัดฟัน ที่จะต้องมีการใส่เหล็กจัดฟัน ภายในช่องปาก และมีวิธีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างเหมือนกัน

MORE ...

การจัดฟันแบบ Fastbraces คืออะไร

idolsmiledental

การจัดฟันแบบ Fastbraces คืออะไร

การจัดฟันแบบ Fastbraces คืออะไร การจัดฟันมีด้วยกันหลายรูปแบบ และยังเป็นที่นิยมมาก ซึ่งในปัจจุบันคนนิยมหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันมากยิ่งขึ้น และในกลุ่มวัยรุ่นก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของช่องปากมาก เรียกได้เป็นอีกเทรนด์ยอดฮิตในสมัยนี้เลยก็ว่าได้ แต่นอกจากการจัดฟันจะเป็นเทรนด์ยอดฮิตแล้ว

MORE ...

การจัดฟันแบบใส invisalign มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน และการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ?

idolsmiledental

การจัดฟันแบบใส invisalign มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน และการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ?

การจัดฟันแบบใส invisalign มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน และการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ? การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา ตั้งแต่ขั้นตอนประเมินช่องปาก จนไปถึงการออกแบบเครื่องมือสำหรับการจัดฟันแบบใส Invisalign

MORE ...