[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

อาการ พีเอ็มเอส ก่อนมีประจำเดือน ของผู้หญิง สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ

thetastefood

อาการ พีเอ็มเอส ก่อนมีประจำเดือน ของผู้หญิง สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ

อาการ พีเอ็มเอส ก่อนมีประจำเดือน ของผู้หญิง สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ พีเอ็มเอส หรือ PMS หรือย่อมาจาก Premenstrual Syndrome)เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนของผู้หญิงในช่วงอายุ 20 – 40 ปี จะมีอาการเหมือนคนป่วย ไม่สบายตัว มีอารมณ์หงุดหงิด โดยมากมักจะมีการแบบนี้ในช่วงก่อนมีประจำเดือนประมาณ5-11 วัน และจะเริ่มดีขึ้นในช่วงหลังมีประจำเดือนแล้ว 4 – 7 วัน อาการที่จะพบบ่อย ๆ คือ ปวดหัว หงุดหงิด บวมน้ำ เจ็บคัดเต้านม รวมทั้งอารมณ์แปรปรวน อารมณ์ที่มีความสุขอาจจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์เศร้าได้ อาการดังกล่าวเป็นอาการเกิดขึ้นช่วงสั้น ๆ ภายใต้อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของผู้หญิง

MORE ...

Hello world!

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

MORE ...