กลไกเบื้องหลังการพัฒนาเส้นโลหิตตีบด้านข้างและชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การรักษาที่เป็นไปได้ ALS ซึ่งเป็นภาวะเสื่อมที่ไม่มีทางรักษา โจมตีเซลล์สมองและเส้นประสาทไขสันหลังที่ส่งผลต่อความสามารถของบุคคลในการเคลื่อนไหว พูด กิน และแม้แต่หายใจ การศึกษาก่อนหน้านี้มีความเกี่ยวข้องถึงความผิดปกติภายในไมโตคอนเดรีย

ซึ่งสร้างพลังงานภายในเซลล์ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ALS นอกจากนี้ การศึกษาในโรคอัลไซเมอร์ได้เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของไมโตคอนเดรียกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอกภาพในรูปแบบที่ผิดปกติ ซึ่งสะสมอยู่ในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และโปรตีนจากไมโตคอนเดรียที่เรียกว่าโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไดนามิน 1 ทีมวิจัยพบว่าในเนื้อเยื่อสมองจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่มี ALS มีรูปแบบผิดปกติของเอกภาพอยู่ในตำแหน่งที่ปกติจะไม่พบเอกภาพ และมีปฏิสัมพันธ์กับ DRP1 เมื่อเซลล์เติบโตโดยสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วย ALS ที่เสียชีวิตซึ่งมีเอกภาพผิดปกติ ไมโทคอนเดรียของเซลล์จะแตกออกและเกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มขึ้นที่สำคัญ การลดเอกภาพด้วยสารย่อยสลายเฉพาะจะย้อนกลับผลกระทบเหล่านี้ ลดการกระจายตัวของไมโตคอนเดรีย และลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน