เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านคน นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ 19 เดือน อ้างจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ วัคซีนได้ชะลออัตราการเสียชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริงอาจสูงกว่านี้มาก เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นท่ามกลางคำเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน

มีผู้ติดเชื้อไวรัสเกือบ 250 ล้านรายทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกที่แท้จริงของการระบาดใหญ่อาจสูงกว่าสถิติที่เป็นทางการสองถึงสามเท่า ในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 745,800 รายทำให้เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดที่บันทึกไว้ รองลงมาคือบราซิล เสียชีวิต 607,824 ราย และอินเดีย 458,437 ราย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้ยังไม่ถูกรายงาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเสียชีวิตที่บ้านและในชุมชนชนบ